Što radimo?

Na osnovi Tehničkog propisa za niskonaponske električne instalacije (N. N., br. 5/10.) i Pravilnika o sigurnosti i zdravlju pri radu s električnom energijom (N. N:, br. 116/10. i 124/10.) obavljamo:

Mjerenje i ispitivanje elektrotehničkih instalacija

 • mjerenje impendancije petlje kvara
 • mjerenje struje – greške
 • mjerenje struje isključenja zaštitnog uređaja diferencijalne struje
 • mjerenje vremena isključenja zaštitnog uređaja diferencijalne struje
 • Mjerenje otpora izolacije električnih vodiča
 • Mjerenje izjednačenja potencijala
 • Ispitivanje razvodnih ormara
 • Mjerenje i podešavanje bimetalne zaštite na elektromotornim pogonima
 • Mjerenja radne i prividne snage i faktora snage

Ispravnost gromobranske instalacije

 • Izrađujemo skicu gromobrana

Za radne i boravišne prostorije i prostore, ugostiteljske objekte i za obrazovne ustanove izrađujemo dokumentaciju za minimalno tehničke uvjete: Pregled prostorija:

 • Ispitivanje električne instalacije